Latest Projects

Nangang Yuan Villa Project

Taoyuan Neuschwanstein Castle Project

Yilan Yuanshan Zhang’s House

Banqiao Eastern Pearl Project

Wenshan Chengchi University Projec

Luzhou Buckingham Palace

Tamsui Lih Pao Noble Ocean

ERA Chiu Fu-sheng’s VIP Room

Jimmy Lin’s Residence

Advantech Headquarters B1 Show Room

2F., No.11, Lane 6, Sec. 1, Hangzhou S. Rd., Taipei 100, Taiwan (R.O.C.) TEL+886-2351-1866 Copyright (c) 2011 AMMAMSIC technology corp. Last update 11--05-2011